moje kalendarium

XV WIEK
Polska
1386-1434 Władysław Jagiełło
1434-1444 Władysław Warneńczyk
1447-1492 Kazimierz Jagiellończyk
1492-1501 Jan Olbracht

Anglia
1399-1413 Henryk IV Lancaster (żony: Maria de Bohun, Joanna z Navarry)
1413-1422 Henryk V Lancaster (żona: Katarzyna de Valois)
1422-1461 Henryk VI Lancaster (żona: Małgorzata Andegaweńska)
1461-1470 Edward IV York (żona: Elżbieta Woodville Gray)
1470-1471 Henryk VI Lancaster
1471-1483 Edward IV York
1483 Edward V York
1483-1485 Ryszard III York (żona: Anna Neville)
1485-1509 Henryk VII Tudor (żona: Elżbieta York)

1400
*urodził się Jan Gutenberg;
*24 VII w Collegium Maius odbyły się pierwsze wykłady akademickie;


Collegium Maius
1401
*urodził się Franciszek Sforza (Mediolan) pierwszy władca z tej dynastii;


projekt pomnika Francesco I Sforzy (da Vinci)
1402
*29 I żoną Jagiełły i królową Polski zostaje Anna Cylejska;
*20 VI największa bitwa kawaleryjska wszech czasów - armia tatarsko-mongolska Tamerlana (Timur Chromy) pokonała armię turecką;


Sułtan Bajazyt w niewoli u Timura
1403
*dyplomaci królewscy w Rzymie przekonali papieża Benedykta XIII do wydania bulli zakazującej Krzyżakom najazdów na Litwę;
1404
*Witold zdobył Smoleńsk i dołączył go do państwa polsko-litewskiego;  
1405
*ziemia dobrzyńska wraca do Polski;
*Teofan Grek rozpoczął tworzenie ikon wspólnie z Andriejem Rublowem;


Trójca Święta - jedna z pierwszych ikon Rublowa
1406
*rozpoczęcie budowy Zakazanego Miasta w Pekinie;


Zakazane Miasto
 1407
*Jan bez Trwogi, książę Burgundii, podpisał traktat z Anglią; 
1408
*najstarszy znany zapis tekstu "Bogarodzicy";
 

1409
*Jagiełło wysyła swojego przedstawiciela na sobór pizański, a w grudniu uznaje Aleksandra V, wybranego w Pizie, prawowitym papieżem;
*Krzyżacy zajęli statki polskie ze zbożem dla głodującej Litwy;
*Krzyżacy wypowiadają Polsce wojnę, zajmują ziemię dobrzyńską i Kujawy;
1410
*15 VII bitwa pod Grunwaldem;
*9 XII rozejm w Nieszawie;
*Jan XXIII zostaje wybrany antypapieżem;
*ekskomunika Jana Husa;
*umiera Izabela de Valois, królowa Anglii;


S. Kaczor-Batowski "Grunwald"
1411
*1 II zawarto I pokój toruński;
1412
*6 I urodziła się Joanna d'Arc;
 

G. Bussiere "Joan of Arc"
1413
*unia horodelska potwierdziła ścisły związek między Litwą a Polską;
*9 IV Henryk V Lancaster zostaje królem Anglii;
1414
*Jagiełło wypowiada wojnę Zakonowi NMP;  
*rozpoczęcie soboru w Konstancji kończy Wielką Schizmę Zachodnią;
*28 XI aresztowanie Jana Husa;


V. Brozik "Hus podczas soboru w Konstancji"
1415
*sobór w Konstancji - sprawa polska (Krzyżacy oskarżają Jagiełłę o wspieranie pogan, Jagiełło oskarża zakon o bezpodstawne zagrabianie ziem);
*6 VII Jan Hus zostaje spalony na stosie podczas soboru;
*25 X bitwa pod Azincourt (zwycięstwo Anglików nad Francuzami);
*urodził się Jan Długosz;
 

J.Gilbert "Azincourt"
1416
*krwawo stłumione powstanie antykrzyżackie w Gdańsku;
1417
*Władysław Jagiełło poślubia swoją trzecią żonę - Elżbietę z Pilczy;
*koronowanie Elżbiety wywołuje protesty możnych, którzy mają za złe Jagielle poślubienie kobiety niepochodzącej z rodu królewskiego;
*w Krakowie można zaobserwować całkowite zaćmienie słońca
1418
*zakończenie Soboru w Konstancji;
1419
*w powóz Jagiełły trafia piorun, który zabija konie i dwóch dworzan, a króla częściowo pozbawia słuchu;
*Anglicy zdobywają Rouen;
* I defenestracja praska - dokonana w czasie wojen husyckich, podczas sporu w Radzie Miasta, kiedy przez okno ratusza Nowego Miasta w Pradze wyrzucono siedmiu katolickich rajców;
* zamordowany zostaje książę Burgundii Jan bez Trwogi;


Adolf Liebscher, "I defenestracja praska"

1420
*papież Marcin V wydał bullę wzywającą katolików do zorganizowania krucjaty antyhusyckiej;
*podpisano francusko-angielski Traktat w Troyes, który miał zakończyć wojnę stuletnią, a którego postanowienia w praktyce nigdy nie weszły w życie;
* umiera Elżbieta z Pilczy, trzecia żona Jagiełły;
1421
*zakończenie budowy Zakazanego Miasta w Pekinie;
*zwycięstwo katolickich wojsk niemiecko-węgierskichnad husytami pod Kutną Horą;
*urodził się przyszły król Anglii Henryk VI;
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
*urodził się Rodrigo Borgia (Aleksander VI);
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453

1454
* początek wojny trzynastoletniej (wojna między Krzyżakami a Polską);
* powstania antykrzyżackie - Toruń, Elbląg, Gdańsk;
* koniec panowania Krzyżaków w Gdańsku po 145 latach;
* Prusy i Pomorze Gdańskie wcielono do Polski;
* Chojnice - zwycięstwo Krzyżaków;
* Mediolan i Wenecja zawierają pokój;
* urodził się Amerigo Vespucci;

1455
* wielki pożar w Krakowie;
* Kalikst III zostaje papieżem;
* początek wojny Dwóch Róż;
* wydanie Biblii Gutenberga;
* umiera Fra Angelico;
* umiera Zbigniew Oleśnicki;

1456
* widoczna kometa Halley'a;
* Kazimierz Jagiellończyk organizuje flotę kaperską;
* 7 VII papież unieważnia wyrok skazujący Joannę d'Arc (25 lat po jej śmierci);

* urodził się Henryk VII Tudor

          ANGLIA: Henryk VI
          ARAGONIA, WALENCJA, BARCELONA:  Alfons V
          FRANCJA: Karol VII
          MOSKWA: Wasyl II Ślepy

1458
* Maciej Korwin zostaje królem Węgier;
* Pius II zostaje papieżem;
* Turcy zajmują Ateny;
* urodził się św. Kazimierz Jagiellończyk;


Pius II
1459
1460
* wojska polskie oblegają Malbork i zdobywają go (wojna trzynastoletnia);


M. Schoninck "Oblężenie Malborka 1460" (1536)
1461
* starosta rabczyński Andrzej Tęczyński zostaje w Krakowie zlinczowany przez mieszczan w odwecie za pobicie miejscowego płatnerza;
* Edward IV pokonał Lancasterów pod Towton i został królem Anglii;
* urodził się Aleksander Jagiellończyk (przyszły król Polski);J. Matejko "Zamordowanie Jędrzeja Tęczyńskiego"
1462
* urodził się Ludwik XII (przyszły król Francji);

1463
* flota gdańsko-elbląska rozbiła w bitwie na Zalewie Wiślanym flotę krzyżacką;
* Franciszek Villon wygnany z Paryża;


M. Mokwa "Bitwa w Zatoce Świeżej"
1464
* papieżem zostaje Paweł II;

1465
1466
* II pokój toruński pomiędzy Polską i Litwą a Krzyżakami (Pomorze Gdańskie, Warmia i ziemia chełmińska wracają do Polski jako Prusy Królewskie);


M. Jaroczyński "II pokój toruński" (ok.1873)
1467
*Jan Długosz zostaje wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka;
*Kraków - wybucha zaraza - król wyjeżdża na Litwę; 
* 28 X urodził się Erazm z Rotterdamu;


Jan Długosz
1468
* 3 II zmarł Jan Gutenberg;
1469
*Ferdynand Aragoński poślubia Izabellę Kastylijską (przyszli rodzice Katarzyny Aragońskiej, pierwszej żony Henryka VIII);
*urodził się Nicollo Macciavelli; 


portret ślubny Izabeli i Ferdynanda
1470
*wojna Dwóch Róż: zwycięstwo Yorków pod Losecote Field;
*Henryk VI wraca na tron Anglii;
*na tronie papieskim zasiada antypapież Benedykt XVI; 
 

nagrobek Henryka VI Lancastera
1471
*wojna Dwóch Róż: pod Barned Edward IV pokonał siły Ryszarda, hrabiego Warwick, a pod Tewkesbury pokonał Lancasterów;
*Sykstus IV zostaje papieżem;
*Portugalczycy odkrywają Wyspy kanaryjskie i Azory;
*Władysław Jagiellończyk koronowany na króla Czech;
*umiera papież Paweł II; 


bitwa pod Tawkesbury
1472
*Szwecja anektowała należące do Norwegii Orkady i Szetlandy;
*po raz pierwszy wydano drukiem zapis muzyczny;
*urodziła się Bianca Maria Sforza, księżniczka Mediolanu, przyszła żona cesarza Maksymiliana Habsburga, ciotka Bony, królowej Polski; 


L.da Vinci "Bianka Sforza"(1496)
1473
*w Krakowie powstają pierwsze oficyny drukarskie;
*powstaje najwcześniej datowana praca Leonarda da Vinci (rysunek krajobrazu);


1474
*wojska węgierskie Macieja Korwina Hunyadego najeżdżają na płd. Polskę;
*18 V urodziła się Izabela d'Este;
*urodził się Juan Borgia; 
*pierwszy druk na ziemiach polskich - Calendarium anni Domini 1474 currentis wydany przez bawarskiego drukarza Kaspra Straube (jednostronnie zadrukowana karta ściennego kalendarza, oprócz informacji astronomicznych zawierał wiadomości praktyczne z dziedziny medycyny domowej);


L.da Vinci "Izabela d'Este" (1500)
1475
*w Krakowie powstaje pierwsza książka drukowana: "Explanatio in psalterium" Jana Turrekrematy;
*pierwsza książka drukowana w języku polskim (Wrocław) - były to Statuta synodalia episcoporum Wratislaviensium, w których znalazły się trzy modlitwy w narodowym języku;
*papież Sykstus IV uznał uprawianie czarów za przestępstwo równe herezji;
*6 III urodził się Michał Anioł; 


Wierzę w Boga w Statuta synodalia...
1476
*urodziła się Anna Jagiellonka;

*Galeazzo Maria Sforza, książę Mediolanu zostaje zamordowany;
*zmarł Vlad III Dracula, hospodar wołoski;


Vlad Tepes (II poł. XVI w.)
1477
*z Norymbergii do Krakowa przybywa Wit Stwosz i rozpoczyna prace nad Ołtarzem Mariackim;J. Matejko "Wit Stwosz"
1478
*wojna popia na Warmii; 
*1 XI Izabela Kastylijska i Ferdynand Aragoński otrzymali od papieża zgodę na utworzenie inkwizycji hiszpańskiej jako stałego trybunału;
*urodzili się: Thomas More i Francesco Pizarro;
 

H. Holbain Młodszy "Thomas More"(1527)
1479
*22I w Ołomuńcu Władysław II Jagiellończyk podpisuje z Maciejem Korwinem pokój, na mocy którego Węgier zyskuje prawa do Śląska i Moraw; pokój kończy walki o tron czeski;
*urodził się Julian II Medyceusz (Florencja);
*urodziła się Joanna Szalona, królowa Kastylii (córka Ferdynanda i Izabeli, siostra Katarzyny Aragońskiej, żona Filipa Pięknego);


J.de Flandes "Joanna Szalona" (ok. 1500)
1480
*Kraków - Jan Długosz, Filip Kallimach i Konrad Celtis założyli Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie - pierwsze takie w Polsce;
*urodziła się Lukrecja Borgia, a także na świat przyszedł Ferdynand Magellan;
*umiera Jan Długosz;


jedyny zachowany portret Lukrecji Borgii
1481
          POLSKA: Kazimierz Jagiellończyk         
          ANGLIA: Edward IV
          FRANCJA: Ludwik XI
          MOSKWA: Iwan III Srogi
          PAPIEŻ: Sykstus IV

1482
*Tomas de Torquemada zostaje inkwizytorem;
1483
*wygnanie Żydów z Warszawy;
*umiera król Anglii Edward IV;
*10IV urodził się Marcin Luter;
*6IV urodził się Rafael Santi;
*26 VI Ryszard III zostaje królem Anglii;
*otwarto Kaplicę Sykstyńską;


Kaplica Sykstyńska
1484
*4 III umiera święty Kazimierz, patron Polski i Litwy;
*umiera Sykstus IV (Francesco della Rovere);


św. Kazimierz Jagiellończyk
1485
*22 VIII bitwa pod Bosforth Field (Henryk Tudor contra Ryszard III) - Ryszard ginie, Henryk zostaje królem;
*16 XII urodziła się Katarzyna Aragońska, przyszła królowa Anglii;F.J.Loutherbourg "Bitwa pod Bosworth Field" (1804)
1486
*Innocenty VIII wydaje bullę krucjatową, dzięki której król Polski mógł zachować 3/4 dochodów z odpustów na cele walki z niewiernymi;
*Maksymilian Habsburg zostaje królem Niemiec;
*Boticelli maluje "Narodziny Wenus";S.Boticelli "Narodziny Wenus"
1487
*wojna Dwóch Róż - bitwa pod Stoke Field;  
1488
*Dias dociera do Przylądka Dobrej Nadziei:
*Michał Anioł rozpoczyna terminowanie w pracowni florenckiego malarza;
*Jakub IV zostaje królem Szkocji (mąż Małgorzaty Tudor, siostry Henryka VIII);


Bartholomeu Dias
1489
*Wit Stwosz kończy prace nad ołtarzem mariackim;


Bazylika Mariacka
1490
*18 IX Władysław II Jagiellończyk zostaje koronowany na króla Węgier;
1491 
*Kopernik rozpoczyna studia w Krakowie:
*28 VI urodził się Henryk VIII Tudor;Kraków w II poł. XVI wieku
1492
*2 I zdobycie Grenady, ostatniej twierdzy Arabów w Hiszpanii - koniec rekonkwisty;
*31 III Izabela i Ferdynand nakazują Żydom przejście na katolicyzm;
*8 IV umiera Wawrzyniec Medyceusz, Il Maginifico (Florencja);
*umiera Kazimierz Jagiellończyk, koronowany zostaje Jan Olbracht;
*3 VIII Kolumb wypływa z Palos de la Frontera w poszukiwaniu zachodniej drogi do Indii;
*11 VIII Rodrigo Borgia zostaje papieżem;
*umiera Piero della Francesco;
*28 X Kolumb ląduje na Kubie;


F. Pradilla Ortiz "Kapitulacja Grenady"(1882)
1493
*Krzysztof Kolumb wyruszył w drugą wyprawę przez Atlantyk i odkrył Dominikę oraz kilka innych wysp karaibskich;
1494
*2 II urodziła się Bona Sforza, księżniczka Mediolanu, przyszła żona Zygmunta Starego i matka Zygmunta Augusta;


młoda Bona Sforza
1495
*zebrani w Krakowie zwolennicy krucjaty antytureckiej dopuścili się pogromu na Żydach, przez co ludność żydowska wycofała się na Kazimierz;
*armia Karola VIII wkroczyła do Neapolu; zawiązano ligę antyfrancuską (papież, Mediolan, Wenecja, Habsburgowie, Hiszpania);


V. Carpaccio, Wenecja w 1495 roku
1496
*Mikołaj Kopernik zaczął studiować prawo w Bolonii;
*Joanna Szalona poślubia Filipa I Pięknego, a tym samym daje Habsburgom prawo do dziedziczenia tronu Hiszpanii;


Filip I i Joanna Szalona
1497
*na Placu Signorii we Florencji odbyły się zorganizowane przez Girolamo Savonarolę tzw. "fajerwerki próżności", podczas których publicznie spalono przedmioty zbytku, w tym i książki; mnich zostaje ekskomunikowany;
*Kopernik dochodzi do wniosku, że teoria geocentryczna jest błędna;
*Vasco da Gama wyruszył w poszukiwanie drogi do Indii i opłynął Przylądek Dobrej Nadziei;
1498
*W Krakowie ukończono budowę Barbakanu - część fortyfikacji wzniesionej dla obrony przed najazdem tureckim;
*Florencja - Girolamo Savonarola zostaje spalony na stosie;

krakowski Barbakan
          POLSKA: Jan Olbracht         
          ANGLIA: Henryk VII
          FRANCJA: Ludwik XII
          MOSKWA: Iwan III Srogi
          PAPIEŻ: Aleksander VI
1499
*Cezar Borgia poślubia Carlottę d'Albert, siostrę króla Nawarry – Jana III;
*Katarzyna Aragońska, córka Ferdynanda i Izabeli wychodzi za mąż za księcia Walii Artura Tudora;
*Ludwik XII pozbawia władzy księcia Mediolanu Ludovica Sforzę; 

Katarzyna Aragońska, królowa Anglii!
1500
*odkrycie Madagaskaru przez portugalskiego żeglarza Dioga Diaza;
*Ludwik XII, król Francji podejmuje wyprawę na Mediolan w celu ponownego zrzucenia Ludovica Il Moro z tronu;
 

XVI WIEK 
wersja robocza, nie zwracajcie uwagi:)
Polska
1386-1434 Władysław Jagiełło
1434-1444 Władysław Warneńczyk
1447-1492 Kazimierz Jagiellończyk
1492-1501 Jan Olbracht

Anglia
1399-1413 Henryk IV Lancaster (żony: Maria de Bohun, Joanna z Navarry)
1413-1422 Henryk V Lancaster (żona: Katarzyna de Valois)
1422-1461 Henryk VI Lancaster (żona: Małgorzata Andegaweńska)
1461-1470 Edward IV York (żona: Elżbieta Woodville Gray)
1470-1471 Henryk VI Lancaster
1471-1483 Edward IV York
1483 Edward V York
1483-1485 Ryszard III York (żona: Anna Neville)
1485-1509 Henryk VII Tudor (żona: Elżbieta York)

19 komentarzy:

 1. Jeśli znacie jakieś ciekawe wydarzenie historyczne, które miało miejsce w którymś z lat już przeze mnie tutaj wpisanych, to dajcie mi o nim znać w komentarzu, a ja zamieszczę je w Kalendarium.

  OdpowiedzUsuń
 2. 1450 - oficjalna data wynalezienia druku przez Jana Gutenberga.
  Oczywiście drukarnia istniała już dwa lata wcześniej, a pierwsze, najbardziej znane dzieło Gutenberga, Biblia, została wydana pięć lat później.

  Aniu, cudowny blog...
  Czytam i chłonę... i przeżywam :)
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. W 1475 roku w Krakowie powstaje pierwsza książka drukowana: "Explanatio in psalterium" Jana Turrekrematy.

  OdpowiedzUsuń
 4. Aniu,jestem pod wrażeniem!
  Zaglądam, czytam, zachwycam się i podziwiam!
  Na razie poznaję ogólnie, widzę i pasję, i liryzm w połączeniu z wielką wiedzą zarówno historyczną, jak i literacką.

  OdpowiedzUsuń
 5. Twoje Kalendarium bardzo ciekawie zrobione,mnóstwo informacji historycznych na jednej stronie,wartość poznawcza ogromna.
  Poza tym doskonale dobrane obrazy,zdjęcia;po kliknięciu można znaleźć moc linkow,które przybliżają jeszcze bardziej podane fakty czy postacie.Zagłębiam się w historię,a to taka fantastyczna sprawa.Można całkowicie przenieść się w epokę Średnowiecza."Kawał dobrej roboty",Aniu:-),życzę powodzenia i wielkiej radości z poszerzania Twojego blogu.Zaglądam tutaj codziennie i stale znajduję coś nowego,coś,co mnie "pochłania" bez reszty.
  Jestem pod wrażeniem filmiku o Kaplicy Sykstyńskiej,w rzeczywistości zobaczyłam znacznie mniej!Pozdrawiam cieplutko z pierwszym dniem wiosny:-)

  OdpowiedzUsuń
 6. Wspaniałe,wyraźne zdjęcie ołtarza Wita Stwosza,można przyjrzeć się dokładnie wielu detalom.
  Podobno ostatnio dopatrzono się dość poważnych uszkodzeń,powołano specjalną komisję ekspertów do dokładnego przebadania.
  Przypomniała mi się podczas oglądania ołtarza "Historia żółtej ciżemki"!Może natrafią na jej ślad podczas prac renowacyjnych?:)

  Blog niezwykły,mogę tutaj znaleźć wszystko;począwszy od historii,poprzez sztukę,literaturę,poezję,muzykę aż po piękne postacie,które zasługują na pamięć.
  Dziękuję gorąco,gratuluję pomysłów i życzę powodzenia!
  A tak przy okazji to Radosnych,pogodnych,pełnych podmuchów wiosny,Świąt!
  Pozdrawiam z Lublina,Aniu:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja również pozdrawiam i życzę wspaniałych i spokojnych Świąt - odpoczynku takiego, o jakim marzy się przez większość dni w roku:)

   Usuń
 7. Urzekło mnie Twoje Kalendarium,miła Aniu!
  Znalazłam tutaj wiele w ogóle mi nieznanych obrazów,starych ilustracji,portretów,zabytków.
  Bona tutaj taka ładna,a zawsze kojarzyła mi się z niezbyt sympatyczną,wręcz brzydką kobietą.
  Dzięki Tobie poznaję historię,staram się teraz ją bardziej zgłębić,bardzo mi w tym pomagasz:)!Dziękuję,ściskam,pozdrawiam gorąco!
  Ukłony z Olsztyna od...Kopernika w podzięce za pamięć!!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wspaniały komplement. Daje motywację do tego, by dalej zgłębiać zależności pomiędzy różnymi wydarzeniami historycznymi by łączyć fakty i tworzyć, na pewno nie pełny, ale przynajmniej jaśniejszy obraz rzeczywistości wieków, które minęły.

   Usuń
 8. Doskonały przewodnik po historii,dla zachęty jeszcze na dodatek ilustrowany:),pozdrowienia z Wrocławia bardzo ciepłe i wiosenne,Piotrek

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam serdecznie,Aniu!
  Piękny obraz G.Bussiere'a przedstawiający młodziutką Joannę d'Arc zamieściłaś.Coś w stylu prerafaelitów,tajemniczy,romantyczny, Joanna jakby postać z zaświatów!
  Od razu obejrzałam inne prace tego malarza,ciekawe!
  Pozdrawiam,powodzenia w prowadzeniu interesującego Blogu życzę,Zoja

  OdpowiedzUsuń
 10. Lubię stare ryciny przedstawiające miasta.
  Ciekawie wyglądał Kraków w XVIw.Kazimierz był jakby odrębnym miastem,oddzielonym wstęgą Wisły,która płynęła innym korytem.
  Imponujące mury obronne,szkoda,że je rozebrano,tak malowniczo okalały miasto.
  Widoczne dwa kopce;chyba Krakusa i Wandy.
  Podoba mi się Twoje Kalendarium,Aniu;),doskonały pomysł!
  Serdecznie pozdrawiam,chętnie Ciebie odwiedzam;),Aneta

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trochę brak mi ostatnio weny twórczej jeśli chodzi o kalendarium, ale któregoś dnia przysiądę, skończę wiek XV i zanurzę się w XIV lub XVI, obiecuję!:)

   Usuń
 11. Tobie brak weny,Aniu???
  Nie wierzę!!!To chyba tylko żart;),pozdrawiam i niech maj doda Ci skrzydeł!Czekam więc cierpliwie,A.

  OdpowiedzUsuń
 12. Ach yey, gdzie ja trafiłem?
  Hmmm... Álfheim po prostu:) Czas się zatrzymuje w miejscu, bez stresu, wśród zgromadzonych przez Ciebie cudów, podczas gdy w świecie zwykłych śmiertelników mijają długie godziny...
  W uszach gra nieziemska Enya, otulając mgiełką baśni, oczy pieszczą delikatnie pastelowymi kolorami arcydzieła malarstwa. Ciekawostki historyczne przyprawiają maszynę mózgu o cichutkie skrzypienie pracy. Serce się raduje, oto pojawia się światło wśród chmur. To Ty, i to co robisz. Niczym gwiazda zapalasz swym blaskiem innych.
  Życzę powodzenia w dalszej działalności i rozwijaniu pasji.

  Sir Łukasz ze Spalonego Lasu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. W oczy rzuciło mi się Álfheim i w tej samej chwili pomyślałam: Oho, pokrewna dusza, wie, gdzie szukać nas, Elfów:) - moje ukochanie nordyckiej mitologii ostatnio nie daje mi spokojnie spać:)
   Doczytałam komentarz do końca, a potem musiałam przeczytać go jeszcze raz i jeszcze. Dziękuję za tak wspaniałe słowa skierowane pod moim adresem, szlachetny Panie ze Spalonego Lasu. Pozdrawiam serdecznie!

   Usuń
 13. Jestem fascynatką starodruków... Więc może by dodać informację do roku 1474 - jest to data pierwszego polskiego druku - kartka z kalendarza na tenże rok wydana przez niejakiego Kaspra Straubego - wędrownego drukarza...

  OdpowiedzUsuń
 14. ciekawy blog. pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń